Örebro Bilcenter AB säljer Toyota och Lexus samt reservdelar och tillbehör tillsammans med service och andra bilrelaterade tjänster till företag och privatpersoner. Vårt miljöarbete styrs av principerna i “The Toyota Way”. En av dem är Kaizen vilket står för övertygelsen om att det alltid finns utrymme för förbättringar och vår strävan är ständig förbättring.

Vår miljöpolicy syftar till att på bästa sätt hushålla med naturresurserna samtidigt som användandet och produktion av miljöfarliga ämnen begränsas till ett minimum.

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning ska vi arbeta förebyggande och där det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjlig samt ekonomiskt rimligt ständigt minska vår miljöpåverkan genom att:

  • systematiskt arbeta för att följa Toyotas 8 miljömål.
  • öppet kommunicera om vårt miljöarbete och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.
  • informera våra kunder om våra mest miljöanpassade alternativ.
  • i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga varor och tjänster.
  • minimera förbrukningen av energi och vatten och i största utsträckning använda miljöanpassade produkter.
  • arbeta för att minimera miljöpåverkan från de avfall som uppkommer i vår verksamhet.
  • arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer hanterar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
  • informera och engagera alla i företaget i vårt miljöarbete.