interiör rav4 interiör rav4

När du har skiftat hjul kan det hända att TPMS-lampan lyser. Här finner du instruktionsfilmer som visar hur du släcker TPMS-lampan för just din Toyota-modell.

TPMS står för Tire Pressure Monitoring System och är ett tryckövervakningssystem för däck. Systemet bevakar lufttrycket i däcken och säkerställer att det är rätt. TPMS-symbolen finner du på instrumentpanelen och den ser ut såhär:

TPMS-lampa symbol

Om varningslampan lyser trots att du inte har skiftat hjul kan det bero på förändringar i däckets lufttryck. Kontakta oss om du behöver hjälp eller har funderingar.

Instruktionsfilmer – släck varningslampan

Toyota Aygo

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar.
 2. Slå på tändningen utan att starta bilen. TPMS-lampan kommer nu att blinka. Lampan kan blinka i upp till 2 minuter sedan lyser den med ett fast sken.
 3. När lampan lyser med ett fast sken trycker du på knappen som sitter till vänster om handskfacket. Tryck in den och vänta tills lampan slocknar. Klart!

Toyota Yaris

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar.
 2. Slå på tändningen utan att starta bilen. TPMS-lampan kommer nu att blinka. Lampan kan blinka i upp till 2 minuter sedan lyser den med ett fast sken.
 3. När lampan lyser med ett fast sken trycker du på knappen som sitter under ratten.Tryck tre gånger och vänta tills lampan slocknar. Det kan ta upp till 3 minuter. Klart!

Toyota Corolla

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar.
 2. Slå på tändningen utan att starta bilen. TPMS-lampan kommer nu att börja blinka. Lampan kan blinka i upp till 2 minuter sedan lyser den med ett fast sken.
 3. När lampan lyser med ett fast sken väljer du ”Bilinställningar” i Menyn. Sedan väljer du ”TPWS” och ”Hjulset”. Håll in knappen.
 4. Lampan börjar nu blinka igen. Det kan ta upp till 3 minuter innan den slocknar. När lampan har slocknat är det klart.

Toyota RAV4

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar.
 2. Slå på tändningen utan att starta bilen. TPMS-lampan kommer nu att börja blinka. Lampan kan blinka i upp till 2 minuter sedan lyser den med ett fast sken.
 3. När lampan lyser med ett fast sken väljer du ”Bilinställningar” i Menyn. Välj sedan ”TPWS” och ”Hjulset”. Håll in knappen
 4. Nu kommer lampan börja blinka igen och det kan ta upp till 3 minuter innan den slocknar. När lampan har slocknat är det klart.

Toyota C-HR

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar. Slå på tändningen utan att starta bilen. TPMS-lampan kommer nu börja blinka. Lampan kan blinka i upp till 2 minuter sedan lyser den med ett fast sken.
 2. När lampan lyser med ett fast sken väljer du ”Bilinställningar” i Menyn. Välj sedan ”Inställningar” och ”Ställ in”. Tryck tre gånger.
 3. Nu kommer lampan börja blinka igen och det kan ta upp till 3 minuter innan den slocknar. När lampan har slocknat är det klart.

Toyota Auris

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar.
 2. Slå på tändningen utan att starta bilen. TPMS-lampan kommer nu att blinka. Lampan kan blinka i upp till 2 minuter sedan lyser den med ett fast sken.
 3. När lampan lyser med ett fast sken trycker du på knappen som sitter till vänster om handskfacket. Tryck tre gånger och vänta tills lampan slocknar. Det kan ta upp till tre minuter. Klart!

Toyota Avensis

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar. Slå på tändningen utan att starta bilen.
  TPMS-lampan kommer nu att blinka. Lampan kan blinka i upp till 2 minuter sedan lyser den med ett fast sken.
 2. När lampan lyser med ett fast sken väljer du ”Bilinställningar” i Menyn. Välj sedan ”Byt hjuluppsättning” och ”Ändra”. Håll in knappen.
 3. Det kan ta upp till 3 minuter innan lampan slocknar. När den har slocknat är det klart.

Toyota Prius plug-in

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar. Slå på tändningen utan att starta bilen.
  TPMS-lampan kommer nu att blinka. Lampan kan blinka i upp till 2 minuter sedan lyser den med ett fast sken.
 2. När lampan lyser med ett fast sken väljer du ”Bilinställningar” i Menyn. Välj sedan ”Maintenance System” och ”TPWS”. Tryck på knappen fyra gånger.
 3. Nu kommer lampan börja blinka igen och det kan ta upp till 3 minuter innan den slocknar. När lampan har slocknat är det klart.

Toyota Camry

 1. Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar. Slå bara på tändningen, starta inte bilen.
  TPMS-lampan kommer nu att blinka.
 2. Använd knapparna på vänster sida på ratten för att gå till bilens ”Inställningar” i menyn.
 3. Välj sedan ”TPWS” och ”Hjulset”. Tryck in ”OK” några sekunder och vänta tills lampan slocknar. Detta kan ta upp till en minut.
 4. När lampan har slocknat är det klart.